Olivia 3 år gammal/Olivia 3 years old

Senast uppdaterat/Last updated: 2024-06-09
Nyheter på hemsidan/News on the site;

24-06-09 Valpnytt leonberger/Puppy news Leonberger
24-06-09
Nya bilder på Felines valpar/New pictures of Feline's puppies

24-05-29
Nya bilder på Olivia/New pictures of Olivia
24-05-29 Utställningsresultat leonberger/Leonberger show news
24-05-29 Utställningsresultat cocker/Cocker spaniel show news
24-05-29 Nya bilder på Mila/New pictures of Mila
24-05-22
Valpnytt cocker/Puppy news Cocker spaniel
24-05-13 Nya bilder på Steffo/New pictures of Steffo
24-05-13 Nya bilder på Grace/New pictures of Grace
24-05-03
Nya bilder på Feline/New pictures of Feline
24-04-09
Nya bilder på Kiras valpar/New pictures of Kira's puppies

24-03-04
Nya bilder på Cherry/New pictures of Cherry 

Petra Junehall, kennelinnehavare.
Jessika Junehall,
hundägare, handler & groomer.

Ringduvevägen 4
243 95 Höör

petra@dragongarden.com / +4670 764 72 02

Copyright © Dragongårdens Kennel