Kellys kull är nu 2 veckor gamla/Kelly's litter are now 2 weeks old


Senast uppdaterat/Last updated: 2019-01-17
Nyheter på hemsidan/News on the site;


20-01-17 Valpnytt cocker/Puppy news Cocker

20-01-12 Leonberger utställningsnytt/Leonberger show news
20-01-12
Nya bilder på leonbergervalparna/
New pictures of the Leo puppies
20-01-04 Nya bilder på Kylie/New pictures of Kylie
20-01-01
Valpnytt leonberger/Puppy news Leonberger


 


Petra Junehall
Ringduvevägen 4
243 95 Höör

petra@dragongarden.com / +4670 764 72 02

Copyright © Dragongårdens Kennel

Creator Jessika Junehall
jessika@dragongarden.com