Kylie 6 månader/Kylie 6 months


Senast uppdaterat/Last updated: 2019-06-12
Nyheter på hemsidan/News on the site;

19-06-12 Nya bilder på Kylie/New pictures of Kylie
19-06-12
Valpnytt cocker/ Puppy news Cocker
19-06-12 Bilder på cockervalparna/Pictures of the Cocker puppies
19-06-07 Bilder på leonbergervalpen/Pictures of the Leonberger puppy

19-06-07 Leonberger valpnytt/Puppynews Leonberger
19-06-02
Bilder på cockervalparna/Pictures of the Cocker puppies
19-05-25 Leonberger utställningsnytt/Leonberger show news
19-04-27
Tilda är ny viltspårschampion!/Tilda is a new tracking champion!

Valphagar, fönar och tillbehör säljes/Puppy pens, blowers and accessories for sale


Petra & Jessika Junehall
Ringduvevägen 4
243 95 Höör

petra@dragongarden.com / +4670 764 72 02

Copyright © Dragongårdens Kennel