Pondus 5 månader gammal/Pondus 5 months old


Senast uppdaterat/Last updated: 2021-05-13
Nyheter på hemsidan/News on the site;

21-05-13 Valpnytt leonberger/Leonberger puppy news
21
-05-07 Nya bilder på Pondus/New pictures of Pondus
21-04-11
Valpnytt cocker/Cocker puppy news
21-03-27
Vi har en ny leonberger hane!/We have a new Leonberger male!

21-03-19 Nya bilder på Kira/New pictures of Kira
21-03-13
Vi har en ny leonberger tik!/We have a new Leonberger female!

Petra (& Jessika) Junehall
Ringduvevägen 4
243 95 Höör

petra@dragongarden.com / +4670 764 72 02

Copyright © Dragongårdens Kennel