VI ANVÄNDER EUKANUBA
SEDAN 1984


* PROUDLY SPONSORED BY EUKANUBA *

 

Petra och Jessika 2020 med Steffo, Nisse, Kylie och Marwin

Petra 1985 med Primadonna, Zorba, Jazza och Hamlet

 

Våren 1984 blev jag erbjuden av min granne att prova ett i Sverige nytt foder från USA, Eukanuba.
Vid den tiden hade jag fyra leonberger hemma och fött upp mina två första valpkullar på ett tyskt foder.
Omedelbart såg jag stor förändring på mina hundars välmående. Pälsen blev blankare och rikligare, och magarna fungerade utmärkt.
Min tredje kull föddes sommaren 1984 och jag var mycket nöjd med hur bra valparna utvecklades. Allt sedan dess har jag fött upp fler än 80 kullar, alla på Eukanuba.

Leonberger är en stor snabbväxande ras och det är oerhört viktigt att sammansättningen är väl balanserad med förstklassiga råvaror för att valparna ska växa i jämn takt så att leder och skelett hinner utvecklas rätt.
Naturligtvis är det också viktigt för en cockerspaniel att få rätt kost från start, den får inte heller växa för fort. Hundens välmående är avgörande för att man som hundägare ska bli nöjd.
Särskilt för raser med lång päls är det viktigt med näringsinnehållet i fodret för att pälsen ska bli lång och med vacker lyster.

Eukanuba finns i flera olika smaker men jag ger det med kyckling till alla mina hundar. Det finns foder för alla åldrar och det är också väldigt viktigt, att anpassa sorten för den ålder hunden har.
Jag har vanligtvis tre-fem olika sorter hemma beroende på om jag har valpar och åldern på mina hundar. Vissa hundar har lätt att gå upp i vikt medan andra är väldigt aktiva och kanske har svårt att lägga på sig.
Jag anpassar sort och mängd till varje individ och årstid. Foderallergi är ganska vanligt i olika raser, men jag har själv aldrig haft en enda allergisk hund.
Under åren 1994-2002 arbetade jag också på Severa Pet Foods/Tree of Pets med allt från näringslära och uppfödare till mässor. Alltsedan dess har jag varit ambassdör för fodret.

 

The Eukanuba story
In the spring of 1984, I was offered by my neighbor to try a new food in Sweden, from the US, Eukanuba.
By that time I had four Leonberger at home and raised my first two litters on a German brand.
Immediately I saw a great change in the well-being of my dogs. The coat became shinier and richer, and the stomachs worked great.
My third litter was born in the summer of 1984 and I was very pleased with how well the puppies developed. Ever since then I have raised more than 80 litters, all on Eukanuba.


Leonberger is a large fast-growing breed and it is extremely important that the composition is well balanced
with good quality ingredients in order for the puppies to grow at an even pace so that the joints and skeletons can develop properly.
Of course it is also important for a Cockerspaniel to get the right diet from the start, and it must not grow too fast.
The well-being of the dog is crucial to being satisfied as a dog owner. Especially for breeds with long coat,
it is important with the nutritional content of the lining for the coat to fur and become beautiful.

Eukanuba comes in several different flavors but I give it with chicken to all my dogs. There is food for all ages and it is very important, to adapt the variety for the age of the dog.
I usually have three to five different sorts at home depending on if I have puppies and the age of my dogs. Some dogs are easy to gain weight while others are very active and may find it difficult to put on weight.
I adapt variety and quantity to each individual and season. Forage allergy is quite common in different breeds, but I have never had a single allergic dog.
During the years 1994-2002 I also worked at Severa Pet Foods/Tree of Pets with everything from nutrition and breeders to trade shows. Since then I have been an ambassador for the food.