Dragongårdens Kennel
Framsidan utav huvudhuset/Entre of the main house

Dragongårdens Kennel
Dragongårdens Kennel
Dragongårdens Kennel
Huset/The main house

Dragongårdens Kennel
Baksidan utav huset samt garaget till vänster/Back of the main house and the garage to the left

Dragongårdens Kennel Dragongårdens Kennel
Tre stora hundgårdar/Three big kennels

Dragongårdens Kennel
Johans hus samt gäststugan/Johan's house and the guest house

Dragongårdens Kennel
Stallet/The stable

Vintern 2009-2010/Winter 2009-2010

Dragongårdens Kennel

Dragongårdens Kennel

Dragongårdens Kennel

Dragongårdens Kennel

Dragongårdens Kennel
Morföräldrarnas hus uppe i backen/Grandparent's house in the hill

Dragongårdens Kennel