Cocker spanielsidor av intresse / Cocker Spaniel sites of interest

Cocker spanielklubben

Stockholms cockerklubb

Cocker rasdata

Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Svenska Kennelklubben

Norsk spanielklubb

Spanielklubben Danmark

Finska cocker spanielklubben

 

Länkar till samarbetande uppfödare och vänner som bidragit till våra framgångar och glädje / Links to breeders and friends, who helped us to success and happiness

Terese & Gus Sweden

Kennel Travis Norway

Kennel Winline's Sweden

Kennel Merry Cocktail's Sweden

Kennel Mobydix's Sweden

Kennel Allert's Sweden

Kennel Manaca's Sweden

Kennel Honey Water's Sweden

Yvette & Colin Sweden

Kristine & Timmy Denmark