Alices första kull född 2020-10-04 / Alice's first litter born 2020-10-048 veckor gamla, hanarna/8 weeks old, the males. Salmiak Licorice & Sea Salt Licorice8 veckor gamla, tikarna/8 weeks old, the females. Salt Caramel Licorice, Sweet Licorice & Chocolate Licorice.


8 veckor gamla, hanarna & tikarna/8 weeks old, the males and the females separate.


4 veckor gamla, hanarna/4 weeks old, the males. Salmiak Licorice & Sea Salt Licorice


4 veckor gamla, tikarna/4 weeks old, the females. Salt Caramel Licorice, Chocolate Licorice & Sweet Licorice


4 veckor gamla. Hanarna, Salmiak Licorice & Sea Salt Licorice och tikarna Salt Caramel Licorice, Chocolate Licorice & Sweet Licorice.
4 weeks old.
The males , Salmiak Licorice & Sea Salt Licorice and the females Salt Caramel Licorice, Chocolate Licorice & Sweet Licorice.3,5 veckor gamla/3,5 weeks old
2 veckor gamla/2 weeks old
1,5 vecka gamla/1,5 weeks old
4 dagar gamla/4 days old1 dag gamla/1 day oldCopyright © Dragongårdens Kennel