Bellas första kull född 2020-04-29 / Bella's first litter born 2020-04-29

 

4,5 veckor gamla. Ute för första gången./4,5 weeks old. Outdoors for the first time.4 veckor gamla/4 weeks old


2 veckor gamla/2 weeks old


Hanarna 2 veckor gamla/The males 2 weeks oldTikarna 2 veckor gamla/The females 2 weeks old9 dagar gamla/9 days old

1 dag gamla/1 day old

Copyright © Dragongårdens Kennel