Gildas tredje kull född 2020-03-23 / Gilda's third litter born 2020-03-23Hane 1 & 2, 7 veckor gamla/Male 1 & 2, 7 weeks oldTik 1 & 2, 7 veckor gamla/Female 1 & 2, 7 weeks oldTik 3 & 4, 7 veckor gamla/Female 3 & 4, 7 weeks old


5,5 weeks oldHane 1, 5 v. gammal/Male 1, 5 weeks oldHane 2, 5 v. gammal/Male 2, 5 weeks oldTik 1, 5 v. gammal/Female 1, 5 weeks oldTik 2, 5 v. gammal/Female 2, 5 weeks oldTik 3, 5 v. gammal/Female 3, 5 weeks oldTik 4, 5 v. gammal/Female 4, 5 weeks old
5 v. gamla. Kylie 17 månader gammal är en fantastisk valpvakt!/5 weeks old, 17 months old Kylie is the perfect nanny!
3 veckor gamla/3 weeks old2 veckor gamla/2 weeks old
6 dagar gamla/6 days old


1 dag gamla/1 day old

Copyright © Dragongårdens Kennel