6 mån och redo för sin riktiga utställningsdebut visad utav fodervärden Mikaela. Fotograf Gabriella Aronsson.
6 months old, first time going on a official show. Shown by co-owner Mikaela.6 mån gammal med matte Mikaela. Ett riktigt busfrö!/6 months old together with her mommy Mikaela, a real diva with lots of attitude!

8 v. gammal/8 weeks old7,5 v. gammal/7,5 weeks old5 v. gammal/5 weeks old

 

  Copyright© Dragongårdens kennel    start sida